Sikkerhet i alpinanlegg

HA ALLTID HODET MED NÅR DU KJØRER PÅ SKI

I Sjusjøen Skisenter fokuserer vi på sikkerhet og det er viktig at dere som gjester tar ansvar for både dere selv og andre. Her er våre regler som også er gjeldende for den nasjonale og internasjonale alpinbransjen:

 1. Bruk hjelm! Du har bare ett verdifullt hode.
 2. All ferdsel utenfor merkede, sikrede og preparerte løyper skjer på eget ansvar
 3. Alpin skikjøring er forbundet med en viss risiko. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av alpinvettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.
 4. Det er forbudt å oppholde seg i alpinanlegget utenfor åpningstid. Dette kan medføre livsfare da det pågår anleggsarbeid med snøproduksjon og preparering.

SKIVETTREGLENE

 • ANSVAR FOR Å UNNGÅ SKADE
  Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski – og snowboardutstyret ditt. Du er ansvarlig for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet materiell.
 • VIKEPLIKT
  Den som kommer bakfra har ansvar for å kjøre på en slik måte at en ikke utsetter andre for kollisjon.
 • AVPASS FARTEN ETTER FORHOLDENE
  Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, vær, føreforhold og trafikk
 • FORBIKJØRING OG UTFORKJØRING
  Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for så vel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.
 • STARTE, KJØRE INN ELLER SVINGE OPPOVER NEDFARTEN
  Kjører du inn i, eller svinger oppover en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.
 • STOPP I NEDFARTEN
  Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på slikt sted, skal du bevege deg bort så raskt som mulig.
 • TIL FOTS I NEDFARTEN
  Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.
 • RESPEKTER SKILT OG MARKERINGER
  Følg skilting, merking og anvisninger
 • HJELP VED ULYKKER
  Ved skader har enhver skiløper eller snowboarder plikt til å hjelpe.
 • IDENTIFIKASJON
  Ved skader og ulykker har vitner og medvirkende plikt til å oppgi personalia.
Ikke gå i nedfarten!
Hold orden på eget utstyr!
Ikke stopp på uoversiktlige steder!
Avpass farten etter forhold og ferdighet!
Kjør uten fare for deg selv eller andre!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram